Na Havajské univerzitě odhalena další tajná bitva

Podle nedávno odhalených složek z archivů CIA Havajská univerzita sloužila nejen jako jeden z pěti výzkumných kampusů „behaviorálních věd“ CIA a ředitele Richarda Helmese a jako hostitel Centra East West ovlivňující politický vliv v Asii, ale také jako jedna z pěti univerzit zapojených ve výzkumu zemětřesitelné bitvy pro Pentagon.

Ačkoliv prezident Obama nikdy Havajskou univerzitu nenavštívil, škola byla jeho alma mater, kde jeho nevlastní sestra Maya Seotoro Ng zastává pozici profesora. Univerzita a její Centrum East-West byly také nápomocné ve vzdělání jeho keňského otce a jeho indonéského nevlastního otce.

Práce Agentury pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA) na kampusu Manoa byla pod kontraktem s číslem „nonr. 3748-01“ a zahrnovala využití smyslového vnímání pro sledování tzv. T-Phases v Pacifickém oceánu. T-Phases jsou akustické vlny vytvořené zemětřesením, které cestují dlouhé dálky po celém oceánu bez jakéhokoliv zeslabování. A tak mohou být detekovány senzory daleko od epicentra otřesu.

Celkový program pro havajský výzkum otřesů byl znám jako projekt VELA. Výzkum byl v roce 1969 rozšířen počátkem ARPA, jak byla dříve známa, nebo také projektem PRIME ARGUS, který zahrnoval výbuch podmořských a podzemních jaderných zbraní po zlomových líniích za cílem vyvolat zemětřesení. Potapěči Amerického Námořnictva pomocí na bílo nalíčených lodí, nasazení k Středovýchodní jednotce, která dělala pouze diplomatické přístavní hovory na Středním východě a ve Východní Africe, prozkoumali dno oceánu od Perského zálivu až po Keňu, aby určili nejlepší místo pro umístění jaderných bomb na dno oceánu. Po odpálení by tyto výbuchy způsobily zemětřesení. Další část výzkumné práce zahrnovala zemětřesení spouštějící devastující tsunami. Část výzkumu DARPA byla také využita ke spuštění malých otřesů po kalifornské zlomové línii San Andreas pro uvolnení napětí, které by mohlo způsobit silnější zemětřesení.

Není důkaz, zda se systém stal operačním a jeho existence se veřejnosti stala známou následkem akcí armádního whistleblowera a oceněného veterána z Korejské války, poručíka plukovníka Anthony Helberta, který odešel od Armády v roce 1972, když odhalil americké válečné zločiny ve Vietnamu. V roce 1973 pořad CBS 60 minut odvysílal segment označující Herbertova obvinění za falešná a Herbert stanici zažaloval. Americký soudce Irving Kaufman rozhodl ve prospěch CBS. Později ale bylo odhaleno, že se prezident CBS Frank Stanton na pořadu dohodl s právníkem Bílého domu Charlesem Colsonem a reportér Mike Wallace napadl Herbertovu věrohodnost.

V roce 1977 americký ministr obrany William Cohen prohlásil: „Další se účastní dokonce terorismu ekologického typu, kdy mohou pomocí využití elektromagnetických vln na dálku změnit klima, způsobit zemětřesení a vulkány….Tam venku je spousta důmyslných hlav, které hledají způsoby, jak způsobit teror dalším státům…Je to opravdové a to je důvod, proč jsme zesílili naše snahy.“

Na Geofyzickém Institutu Havajské univerzity se VELA a PRIME ARGUS účastnila Geologická observatoř Lamont Kolumbijské univerzity, Geofyzický institut Alijašské univerzity, Scrippsův institut oceánografie Kalifornské univerzity v La Jolla a Standfordský výzkumný institut. Další projekty DARPA zahrnovaly využití blesků – projekt SKYFIRE – a hurikánů – projekt STORMFURY – jako válečných zbraní.

Byla to observatoř Lamont, která po nedávném zemětřesení o síle 7,7 stupňů začala vyšetřovat bahenní sopky u pákistánského přístavu Gwadar v Balúčistánu. Gwadar je také místem rozšiřujícího se čínského přístavního zařízení, kterému Obamova administrace oponuje se svým záměrem získat vliv v Asii potlačením čínského vlivu.

V roce 2010 venezuelský prezident Hugo Chávez řekl, že Spojené státy použily tektonickou zbraň, která způsobila smrtící a ničivé zeměstřesení na Haiti. Chávez citoval informaci od Ruského námořnictva. Venezuelská média také uvedla, že americké tektonické zbraně způsobily otřesy 9.ledna 2010 v Eureka v Kalifornii a zemětřesení o síle 7,8 v Číně v roce 2009, při kterém zemřelo 90 tisíc lidí.

Quake-kills-80-in-Pakistan

28.srpna 2009 WMR uvedl zbraňový výzkum týkající se Havajské univerzity a Izraele:

„27.srpna Izraelská seismologická divize Geofyzického institutu Ministerstva národní infrastruktury provedla společně s Americkým Ministerstvem obrany a Havajskou univerzitou společný experiment v Negevské poušti. Experiment simuloval zemětřesení v jižním Negevu s cílem nevylepšit seismologické varování a akustické čtecí systémy na Havaji, nebo detekovat zemětřesení v Kalifornii a Aljaškce, ale v Izraeli.

Krycím příběhem je, že simulované zemětřesení bylo určeno pro zlepšení pokročilého systému varování. Simulované zemětřesení, s 80ti tunami výbušnin, vytvořilo sílu 3 stupňů Richterovy stupnice.

Zapojení Pentagonu v izraelském výzkumu může zahrnovat daleko tajnější účel. V roce 1995 bylo tomuto editorovi řečeno člověkem blízkým Mosadu, že izraelská zpravodajská agentura se obávala japonského hnutí Aum Shrinkoyo v Bělehradu, když Jugosláve kolabovala. Agenti kultu se podle Mosadu snažili získat Teslovu technologii pro vyvolání zemětřesení z poznámek a dokumentů o vysoce energetickém zesilování zvuků z Institutu Nikoly Tesly v Bělehradu. Nikola Tesla, kdysi zaměstnanec Thomase Edisona, zemřel v roce 1943 a je považován za průkopníka změn současné mašinérie.

Japonští okultisté,, kteří zastupovali činitele institutu, opravdové vědce, okopírovali 100 tisíc Teslovych dokumentů. Tesla zjistil, že změnou zemského magnetického pole elektrickým proudem může nastat zemětřesení.

Izraelská obranná výzkumná komunita se také zajímala o Teslovu technologii vytvářející zemětřesení, která mohla být nedávným „sensorovým testem“ v Negevu. V roce 1998 Národní laboratoř v Los Alamos vytvořila supermagnet s krycím jménem GODZILLA, což byl nejsilnější magnet produkujícím magnetické pole. Los Alamos měla plány vytvořit ještě 20krát silnější magnet se jménem ATLAS. ATLAS byl navržen s magnetickou sílou 100 teslů. 20 milionkrát silnější než zemské magnetické pole a potencionální zbraň, která by mohla být použita ke změně zemského magnetického pole a následnému zemětřesení.

Jsou podezření, že tato technologie byla 27.srpna testována v Negevu.

Jedním náznakem, že izraelské a americké vysvětlení testu v Negevu byla zpravodajská zástěrka, je to, že americký geologický výzkum, která zaznamenává otřesy po celém světě, nemá žádný záznam o otřesech o síle 3 stupňů v Negevu 27.srpna.“

Konvence OSN pro modifikaci životního prostředí (ENMOD), známá také jako Konvence pro zákaz vojenského, nebo jakéhokoliv využití technik pro modifikaci životního prostředí, vyšla v platnost v roce 1978. Dohoda zakazuje využitívání tektonických zbraní, modifikace počasí, nebo jakýkoliv další manipulativní proces, který může ovlivnit biotu, litosféru, hydrosféru, atmosféru, nebo vesmír.

ENMOD byla podepsána a ratifikována Spojenými státy, Sovětským svazem, Británií, Čínou, Egyptem, Německem, Japonskem, Indií, Pákistánem, Severní Koreou a Jižní Koreou. Ratifikována nebyla Íránem, Irákem, Sýrií a Tureckem.

Izrael je jedinou zemí známou pro držení zbraní hromadného ničení, která ENMOD nepodepsala nebo neratifikovala.

http://www.waynemadsenreport.com/articles/20130926_3