Svět přišel během 40 let o třetinu orné půdy

Podle zprávy Granthamova centra pro udržitelnou budoucnost Univerzity ve Sheffieldu přišel svět následkem eroze nebo znečištění za 40 let o třetinu orné půdy. Autoři studie volají po okamžité akci, jinak hrozí vážné dopady na světovou produkci potravin.

Více na WertyzReport